Festsalen

Vårt største lokale.
Lokalet kan dekkes opp til i underkant av 200 personer, men er optimalt mellom 70 og 150 gjester.
Det er mulig å dekke opp med langbord eller runde bord.
Rommet er utstyrt med prosjektor og lerret av god størrelse. Det er også musikkanlegg med miksebord i lokalet.
Scene settes opp etter behov.

Til møter og kurs kan det settes opp i kinosal til ca 200, klasserom, langbord eller runde møtebord.
Festsalen er i direkte tilknytning til Peisestuen og Baren.

Det er HC heis til lokalet.