Velkommen til Herredshuset - Storstua på Jessheim

Nettsiden er under ombygging, og ny side ventes å være publisert innen kort tid.

Ta en titt under "anledninger" øverst på siden. Vi har i høst igjen mange spennende kulturtilbud i regi av kulturhuset, men tilhørende bespisning.


Historikk

Bygget i 1900 og tatt i bruk 1901. Arkitekt var Holger Sinding- Larsen. Det gikk med 125 tylfter tømmer som ble levert av Ullensaker almenning. Fra 1901 og frem til 1998 var det ulike aktiviteter i huset, alt fra bank via skole til flyktningsmottak men det var kommunen som disponerte huset frem til det nye rådhuset var bygget.

Hva skulle man bruke det til nå ? "Brenn røkla" var ett forslag, et annet var å renovere huset. Det ble besluttet å renovere Herredshuset, og det sto ferdig i 2003 - satt tilbake i original skikk. Flere tusen dugnadstimer gikk med, og huset fremstår i dag som den gangen det ble bygget.

Herredshuset blir brukt til alle typer selskaper, fra barnedåp til minnestunder. Herredshuset fungerer som et "velhus" der lokale lag og foreninger har sine møter. I tillegg arrangeres, i samarbeid med Ullensaker Kulturhus, konserter og stand up show.

Herredshuset har flere møterom med kapasitet fra 2 til 140 deltakere. Vi har modrene AV utstyr og våre gjester trives i en atmosfære preget av tradisjon og kvalitet

Om oss

Adresse :
Gotaasallèen 6. 2050 Jessheim

Telefon :
63 97 14 30

E:post :
*
*